Privatlivspolitik – Københavns Universitet

Privatlivspolitik

Københavns Universitet behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med universitetet bl.a. som ansat, studerende, ansøger, deltager i forskningsprojekter eller konferencer - eller blot som abonnent på universitetets publikationer.

Anvendte paragraffer

Efter reglerne i persondataloven skal Københavns Universitet som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.
Københavns Universitet registrerer personoplysninger med hjemmel i persondatalovens § 6, § 7 eller §8. Persondata i forskningsprojekter registreres med hjemmel i persondatalovens § 10.

Behandling og opbevaring

Københavns Universitet behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i universitetets sagsbehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i Københavns Universitets journalsystem.
Universitetet må gerne gemme oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis universitetet overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre universitetet er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Dataindsigt

Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til Københavns Universitet med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i Københavns Universitets systemer.

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede universitetet om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at universitetet retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.
Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at universitetet ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis universitetet behandler oplysningerne som led i et forskningsprojekt. Det betyder, at deltageren i forskningsprojektet har mulighed for at nægte universitetet at behandle oplysningerne. Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke ret til at få kopi af egne data, som indgår i projektet.

Samtykke

Hvis Københavns Universitet har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Universitetet kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Universitet har en databeskyttelsesrådgiver, som registrerede personer kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren Lisa Ibenfeldt Schultz på adressen databeskyttelsesraadgiver@adm.ku.dk.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.