Underretning om sikkerhedsbrud

Når der sker brud på datasikkerheden på Københavns Universitet (KU), indberetter KU´s databeskyttelsesrådgiver hændelsen til Datatilsynet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til indberetningerne, er du velkommen til at kontakte Københavns Universitets databeskyttelsesrådgiver:

dpo@adm.ku.dk